Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود کیسول
استاندارد توضیحات S P Mn Si C راهنما

الکترود کیسول 6019

E6019

جوشکاری بدنه های کشتی ، مخازن تحت فشار ، پل ها ، سازه های سنگین و معمولی

0.010 0.014 0.48 0.12 0.09  

الکترود کیسول 6013

E6013 جوشکاری ورقهای فولادی ، سازه های فولادی سبک و بدنه اتومبیل 0.012 0.012 0.45 0.32 0.07  

الکترود کیسول 6010

E6010 جوشکاری خطوط لوله و مخازن ، کاربرد در پاس ریشه و لایه های چند گانه در خطوط لوله 0.012 0.014 0.47 0.20 0.10  

الکترود کیسول 6022

E6022 جهت جوشکاری تخت یک پاس در وضعیت یکنواخت و fillet روی ورقهای فلزی 0.011 0.017 0.86 0.09 0.13  

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده