Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود کیسول

استاندارد

JIS

توضیحات دیگر عناصر Mo Cr Mn Si C

سختی

HV

الکترود کیسول KM-100

DF2A-250-R

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح چرخ دنده ها و چرخ ها

- - - 0.98 0.42 0.11 230

الکترود کیسول KM-100C

DF2A-350-R جهت سایش فلز با فلز و سختکاری میله ها و چرخ دنده ها - - 2.6 0.74 0.44 0.19 350

الکترود کیسول KM-300R

DF2A-300-R جهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح غلتک ها شافت ها و موارد مشابه - - 2.7 0.46 0.40 0.20 310

الکترود کیسول KM-250

DF2A-250-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری و تعمیر قطعات فرسوده از قبیل چرخ دنده ها ، چرخ ها و شفت ها - - - 1.72 0.52 0.11 350

الکترود کیسول KM-300

DF2A-300-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری کوپلینگ ها ، ریل های راه آهن و چرخ دنده ها - - 0.7 1.48 0.60 0.20 310

الکترود کیسول KM-350

DF2A-350-B جهت سایش فلز با فلز و سختکاری غلتک ها ، شافت ها و چرخ زنجیرها و نظایر آن - - 2.0 0.74 0.65 0.36 360

الکترود کیسول KM-450

DF2A-450-B سختکاری غلتک ها - شافت ها ، چرخ زنجیرها ، انتقال دهنده های مارپیچی و تیغه های بولدزر و نظایر آن - - 2.5 1.56 0.84 0.38 450

الکترود کیسول KM-700

DF2A-700-B مقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن مخلوط کن ها ، تیغه های برشی ، لایروب ها و نظایر آن - - 4.4 1.45 0.80 0.48 690

الکترود کیسول KM-800

DF3C-700-B مقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن بدنه موتور پمپ ها ، تیغه پروانه ها ، پروانه پمپ و باکت ها - - 5.7 1.23 0.50 0.68 720

الکترود کیسول KM-900

DFMA-250-B جهت افزایش مقاومت در برابر سایش و ضربه و سختکاری سنگ شکن ها ، ریلهای فولادی منگنزدار ، لبه باکت ها و ناخن های بیل مکانیکی - - - 12.1 0.30 0.52 230

الکترود کیسول KM-11CR

DF4B-500-B جهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و سایش در درجه حرارت بالا و سخت نمودن ابزار برش ، تیغه های قیچی ها و نظایر آن - 1.4 11.2 0.46 1.28 0.40 540

الکترود کیسول KBH-2

  جهت افزایش مقاومت در برابرضربه وسایش در حرارت های بالا ، ابزارهای برش و حدیده ها ، قالبهای شکل دادن وغیره Ni,W 4.5 16.4 1.25 0.15 0.29 250

الکترود کیسولKASPEL600H

  جهت سخت کردن قالب های فلزی ، ماشین های برش حرارتی ، قالبهای آهنگری ، موارد تحت ضربه و محورهای گردشی W,V - 2.5 0.95 0.59 0.25 550

الکترود کیسول KM-13CRM

  جهت بالا بردن مقاومت سایشی در حرارت بالا ، سخت نمودن انبر شمش ، مته هایس دستی و قطعات مشابه W 1.5 11.8 12.4 0.48 0.30 310

الکترود کیسول KQD-600

  جهت افزایش سخت کردن قالب های پرس قالب های آهنگری ، ابزارهای فولادی و قطعات سختکاری شده W 1.3 9.7 0.40 0.57 0.42 600

الکترود کیسول KSB-2

DF3B-600-BR جهت افزایش سختکاری کلاج ، بادامک ، قالبهای فرم دهی ، کوره های آهنگری V 1.8 6.1 0.52 0.09 0.38 570

الکترود کیسولKASPEL800R

  جهت سختکاری انتقال دهنده مارپیچی ، زنجیرتانک ، سنگ شکن ها ، ناخن های لایروب V 2.5 5.5 0.32 0.42 0.38 350

الکترود کیسول KM-1000

  جهت بالا بردن مقاومت در برابر سایش های شدید سخت نمودن تیغه های برش ، ناخن بیل مکانیکی ، مخلوط کن های سیمان ، پروانه ها و غیره W - - 1.88 0.60 2.98 820

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده