Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود کیسول
استاندارد       
توضیحات Mo Ni Mn Cr Si C راهنما

الکترود کیسول 307

E307-15

جوشکاری قطعات فولادی غیر مشابه از قبیل جوشکاری فولادهای منگنزدار آستنیتی ، کربن استیل و قطعات ریخته گری

0.6 9.3 18.5 4.68 0.78 0.06  

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-15 روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ 2.4 12.4 22.2 1.84 0.35 0.06  

الکترود کیسول 308

E308-16 جوشکاری فولادهای دارای 18%Cr و 8% از نوع 301،302،304،305،308 - 9.3 19.3 1.22 0.78 0.05  

الکترود کیسول 308L

E308L-16 جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 18% Cr و 8%Ni - 9.5 18.8 1.18 0.76 0.03  

الکترود کیسول 309

E309-16 جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni جوشکاری فولادهای غیر مشابه از قبیل اتصال جوشکاری 304 به فولادهای کربنی ، روکش کاری فولادهای از نوع 304 - 12.6 23.6 1.36 0.72 0.06  

الکترود کیسول 309L

E309L-16 جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni وفولادهای کربنی یا کم آلیاژی به فولادهای ضد زنگ ، روکش کاری فولادهای ضد زنگ - 12.6 23.7 1.34 0.71 0.03  

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-16 روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ 2.3 12.4 23.2 1.47 0.78 0.06  

الکترود کیسول 309MoL

E309MoL-16 روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ 2.4 13.1 23.2 1.78 0.67 0.03  

الکترود کیسول 310

E310-16 جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 25% Cr و 20%Ni  و روکش کاری فولاد دارای 18% Cr و 8%Ni  با ساختار کاملاً آستنیتی - 20.8 25.6 1.86 0.40 0.11  

الکترود کیسول 312

E312-16 جوشکاری فولادهای دارای 29% Cr و9%Ni جوشکاری قطعات با جوش پذیری پایین ، ایجاد لایه های میانی (buffer) جهت ستخکاری فولاد - 8.5 29.1 1.30 0.45 0.08  

الکترود کیسول 316

E316-16 جوشکاری فولادهای مولیبدن دار دارای 18% Cr و12%Ni (316)و جوشکاری فولادهای دارای 13% Mn 2.3 12.5 18.3 1.18 0.73 0.06  

الکترود کیسول 316L

E316L-16 جوشکاری فولادهای کم کربن مولیبدن دار آستنیتی ، جوشکاری فولادهای مولیبدن دار 18% Cr و 12%Ni و 13% Mo درمواردیکه مقاومت در برابر خوردگی مهم باشد 2.3 12.5 18.4 1.08 0.72 0.03  

الکترود کیسول 317L

E317L-16 جوشکاری فولادهای 317و 317L 3.3 12.4 18.6 1.24 0.75 0.03  

الکترود کیسول 347

E347-16 جوشکاری فولادهای  دارای 18% Cr و 8%Ni-cb(347) cb;0.56 9.5 19.9 1.98 0.42 0.06  

الکترود کیسول 410

E410-16 جوشکاری فولادهای  دارای 18% Crو سخت کردن سطح فولاد کربن داغر جهت مقاوم نمودن در برابر خوردگی و سایش - - 12.1 0.76 0.70 0.08  

الکترود کیسول 430

E430-16 جوشکاری فولاد ضد زنگ دارای 17% Crو جوشکاری فولادهای نوع 403 و 405  جهت جلوگیری از خوردگی و سایش - - 17.4 0.40 0.42 0.07  

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده