Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-920 از نوع فلوراید قلیایی آگلومره میباشد .این پودر برای روکش کاری و سطح سازی به بویژه همراه سیم های توپودری به روش FIFO بسیار مناسب است.نقطه ذوب آن نسبت به پودر KJF-915 بالاتر بوده لذا برای جوش خطی مناسب میباشد. این پودر برای بازسازی و روکش کاری چرخ قطار ،جوشکاری فولادهای کربن متوسط و پر آلیاژبا سختی بالا گزینه ای ایده آل میباشد .جدایش اسان سرباره حتی در دماهای بالا ،سطح جوش صاف و یکنواخت از دیگر ویژگی های این پودر بوده و فلز جوش حاصله دارای هیدروژن بسیار کم میباشد .

پودر جوشکاری کاوش KJF-920

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده