Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-620 از نوع آلومینات قلیایی آگلومره بوده ،دارای گرده جوش نسبتا صاف و براق با جدایش آسان سرباره در حالت تخت میباشد.مزیت اصلی این پودر نسبت به پودرهای دیگر در ساخت استراکچرهای فلزی،سوله سازی و ...خواص مکانیکی مطلوب آن بویژه مقاومت به ضربه تا دمای 20- درجه ساتیگراد میباشد .لذا استفاده از آن به همراه سیم زیرپودری ( S1)KJS-110 برای ساخت سازه های فلزی ،تیر- ستون،پایه های جرثقیل سقفی و ... به راحتی امکان پذیر میگردد .

پودر جوشکاری کاوش KJF-620

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده