Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-610 از نوع آلومینات قلیایی آگلومره می باشد . جدایش آسان سرباره حتی در دماهای بالا،از ویژگی های این پودر بوده و قابلیت جوشکاری به روش های دو سیمه یا چند سیمه (Tandem) را دارد.به دلیل مقاومت به ضربه بسیار مطلوب (حتی در دمای 40- درجه سانتیگراد)برای جوشکاری فولاد های استحکام بالا،کشتی سازی،مخازن تحت فشار،لوله های انتقال آب،جوشکاری اتصالی فولاد های ساختمانی و ریزدانه مناسب بوده و قابلیت جوشکاری با سرعت نسبتا بالا(تاmin / cm150) را دارا می باشد .هیدروژن موجود در فلز جوش آن کم بوده و به منظور افزایش چقرمگی فلز جوش،بهتر است از سیم حاوی مولیبدن(مانندS2Mo) استفاده شود.از مزایای دیگر این پودر،مصرف کم و نفوذ بسیار کم هیدروژن در فلز جوش می باشد .

پودر جوشکاری کاوش KJF-610

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده