Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-510 از نوع آلومینات روتایل آگلومره می باشد .گرده جوش صاف،براق و جدایش اسان سرباره در جوشکاری انواع مقاطع و سازه های فلزی با انواع سیم جوش های زیرپودری از سایز 6/1 تا0/5 میلیمتر از ویژگی های این پودر می باشد.این پودر برای جوشکاری فولادهای ساختمانی،مخازن معمولی، اتصالات گوشه،سوله سازی استراکچرهای فلزی،تیر،ستون و ... مناسب بوده و به دلیل خواص مطلوب ،روی ورق های کمی زنگ زده و چرب،فلز جوش حاصله نسبت به تخلخل حساسیت کمتری دارد.برای این پودر از مؤسسات BVو Gl تاییدیه اخذ شده است.

پودر جوشکاری کاوش KJF-510

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده