Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

پودر جوشکاری کاوش KJF-210 از نوع کلسیم سیلیکات- منگنز سیلیکات آگلومره بوده که با گرده جوش صاف، براق و جدایش بسیار آسان سرباره،برای جوشکاری فولادهای ساختمانی ،کمپرسورهای باد ، مخازن LPG،سیلندرهای گاز مایع، مخازن هوای فشرده و...مناسب میباشد . این پودر قابلیت استفاده برای جوشکاری ورقهای کمی زنگ زده یا روغنی را داشته و می توان از آن برای جوشکاری دو یا چند سیمه استفاده نمود .

پودر جوشکاری کاوش KJF-210

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده