Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

OP123

Standards: AWS/ASME: F7AO-EL12-F7AO-EM12-F7AO-EM12K-F7PO-EM12K

DIN 32 522 :B AB 1 67 AC 10 M

EN 760 :SA AB 1 67 AC

نوع و مشخصات;

پودر جوشکاری زیرپودری AMA-OP 123 از نوع آلومینات قلیایی آگلومره‌شده ‌بوده و به ‌منظور جوشکاری فولادهای ساختمانی، فولادهای لوله‌سازی، مخازن فولادی تحت فشار و همچنین فولادهای دانه‌ریز به‌کار می‌رود. در جوشکاری با این پودر مقدار اندکی سیلیسیم و مقدار متوسطی منگنز در فلز جوش جذب می‌گردد. با توجه به عملکرد متالورژیکی، می‌توان این پودر را با سیم‌جوشهای 50-11، 50-12 و 50-14 به‌کاربرد. این پودر برای جوشکاری دوسیمه، چند سیمه و تک سیمه و همچنین برای جوشکاری دوطرفه در یک پاس (مثلاً در تولید لوله‌های قطور) قابل استفاده می‌باشد. باتوجه به این موارد، استفاده از سیم‌جوش حاوی آلیاژ Mo به‌منظور افزایش چقرمگی مناسب است.

 ظرفیت بالای هدایت جریان از ویژگی‌های قابل توجه این پودر محسوب می‌گردد. این ویژگی برای جوشکاری با سرعت پایین می‌تواند مفید باشد (مثل جوشکاری قطعات ضخیم) جز در مواردی که محدودیتهایی از نظر کیفیت فلز مبنا موجود باشد.

 جداشدن سرباره در کلیه شرایط خوب است. با توجه به سرباره اندک این پودر، امکان جوشکاری درزهای دایره‌ای شکل قطعات با قطرکم فراهم می‌باشد بدون اینکه خطری از نظر ریزش سرباره وجود داشته ‌باشد.

 ·         مصرف این پودر به‌دلیل پایین بودن وزن حجمی ظاهری آن اندک است.

 ·         از این پودر می‌توان با جریانهای AC و +DC تا 1000 آمپر استفاده نمود.

 ·         پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.

 ·         دانه‌بندی این پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 می‌باشد.

ترکیبات اصلی:

CaF2

Al2O3 + MnO

CaO + MgO

SiO2 + TiO2

10 %

45 %

20%

20 %

 ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی: 1 ~

 بسته‌بندی: کیسه‌های 25 کیلویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

نحوه عمل متالوژی:

 مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si و  Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

 (DVS Merkblatt 0907, part 1)

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

 وزن (درصد)

 

نوع سیم جوش

Mo

Mn

Si

C

DIN/EN

AMA Trade Name

-

0.7 – 1.1

0.2 – 0.4

0.05 – 0.08

S1

50-11

-

1.2 – 1.6

0.2 – 0.4

0.05 – 0.08

S2

50-12

0.5

1.2 – 1.6

0.2 – 0.4

0.05 – 0.08

S2Mo

50-14

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

 انرژی ضربه ای

(Joule) ISO – V

ازدیاد طول

Lo = 5d %

استحکام تسلیم

(N/mm2)

استحکام کششی

(N/mm2)

عملیات حرارتی

نوع سیم جوش

 -20°C

±0°C

+20°C

AMA Trade Name

> 35

> 50

> 90

> 24

> 360

420 - 520

بدون عملیات حرارتی

50-11

> 35

> 50

> 90

> 22

> 400

500 - 600

بدون عملیات حرارتی

50-12

> 35

> 50

> 65

> 18

> 450

600 - 700

بدون عملیات حرارتی

50-14

خواص مکانیکی اتصال جوش:

جوشکاری دوطرفه در یک پاس و جوشکاری گوشه‌ای

جوشکاری اتصالی چند پاسی

فلز مبنا

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

فولادهای عمومی ساختمانی

50-12, 50-14

50-11

St37-2, Ust37-2, RSt37-2

50-12, 50-14

50-12

St37-2, St44-2, St44-3, St52-3

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

فولادهای لوله سازی

50-12, 50-14

50-11

StE210.7, StE240.7

50-12, 50-14

50-12

StE 290.7 , StE 320.7, StE360.7

50-12, 50-14

50-11

St37, St37.4, St35.8

50-12, 50-14

50-12

St44, St44.4,St45.8

50-12, 50-14

50-12

St52,St52.4

50-12, 50-14

50-11

X42

50-12, 50-14

50-12

X46, X52, X56

50-12, 50-14

50-14

X60, X65, X70

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

فولادهای دیگ‌سازی

50-12, 50-14

50-11

H I, H II

50-12, 50-14

50-12

17Mn 4, 19Mn 5

نوع سیم جوش

نوع سیم جوش

فولادهای دانه‌ریز

50-12, 50-14

50-11

StE 255, WStE 255

50-12, 50-14

50-12

StE 285, WStE 285

50-12, 50-14

50-12

StE 315, WStE 315

50-12, 50-14

50-12

StE 355, WStE 355

50-12, 50-14

50-12

StE 380, WStE 380

50-12, 50-14

50-11 , 50-14

StE 420, WStE 420

کاربرد:

از آنجاکه مولیبدن باعث افزایش تشکیل ساختار دانه‌ریز می‌شود، به‌هنگام جوشکاری دوطرفه در یک‌پاس به‌ویژه درجوشکاری چندسیمه، بایستی از سیم‌جوش 50-14 استفاده شود.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده