Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

OP120TT

Standards: AWS/ASME:F8A2-EB2 F9A8-EF1 F8A8-EH12K F7A5-EM12 F8P2-EB2 F8P8-EF1 F8P8-EH12K F7A5-EM12K F7A5-EM13K F8A8-EA4 F8A8-EH14 F7P5-EM12K F7P5-EM13K F8P8-EA4 F8P8-EH14 F8A4-EA2 F8P5-EA2

DIN 32 522 :B FB 1 66 AC 10MHP5

EN 760 :SA FB 1 66 AC H5

نوع و مشخصات;

این پودر از نوع فلوراید قلیایی آگلومره شده می‌باشد که برای جوشکاری فولادهای ساختمانی عمومی و دانه‌ریز و مخازن به‌کاربرده می‌شود. در جوشکاری با این پودر مقداری منگنز جذب فلز جوش می‌گردد.

از این رو این پودر را می‌توان با سیم‌جوشهای با منگنز پایین مورداستفاده قرارداد.

پودر AMA OP120TT  برای جوشکاری چندسیمه، دوتایی و پشت‌سرهم مناسب می‌باشد.

فلزجوش حاصل از این پودر از چقرمگی و مقاوم به ترک بالایی برخورداراست.

  • این پودر را می‌توان با جریان +DC و یا AC تا 1000 آمپر به‌کاربرد.
  • پودر مرطوب را باید در دمای 200 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.
  • دانه‌بندی این پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 می‌باشد.

 ترکیبات اصلی:

CaF2

Al2O3 + MnO

CaO + MgO

SiO2 + TiO2

30 %

20 %

25%

15%

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی: 3/1 ~

 بسته‌بندی: کیسه‌های 25 کیلویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

نحوه عمل متالوژی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si و  Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):


وزن (درصد)

نوع سیم جوش

Ni

Cr

Mo

Mn

Si

C

DIN/EN

AMA Trade Name

-

-

-

0.7 – 1.0

0.10 – 0.25

0.04 – 0.08

S1

50-11

-

-

-

1.0 – 1.4

0.20 – 0.40

0.04 – 0.08

S2

50-12

-

-

-

1.4 – 1.7

0.20 – 0.40

0.04 – 0.08

S3

50-15

-

-

0.5

1.0 – 1.4

0.20 – 0.40

0.04 – 0.08

S2Mo

50-14

-

1.0

0.5

1.0 – 1.4

0.20 – 0.40

0.04 – 0.08

S2CrMo1

50-22

1.0

-

-

1.3 – 1.6

0.25 – 0.50

0.04 – 0.08

S2Ni1

50-24

 

خواص مکانیکی فلز جوش خالص

 انرژی ضربه ای

(Joule) ISO – V

ازدیاد طول

Lo = 5d %

استحکام تسلیم

(N/mm2)

استحکام کششی

(N/mm2)

عملیات حرارتی

نوع سیم جوش

-60°C

-40°C

-20°C

±0°C

+20°C

DIN/EN

AMA Trade Name

-

-

> 90

> 120

> 150

> 25

> 360

440 - 540

بدون عملیات حرارتی

S1

50-11

-

> 70

> 100

> 130

> 160

> 24

> 420

500 - 600

بدون عملیات حرارتی

S2

50-12

-

> 70

> 100

> 130

> 160

> 24

> 450

550 - 650

بدون عملیات حرارتی

S3

50-15

-

> 40

70

> 90

> 130

> 22

> 500

600 - 700

بدون عملیات حرارتی

S2Mo

50-14

-

-

-

> 200

-

> 22

> 500

570 – 670

نرماله ‌و بازگشت داده شده (2)

S2CrMo1

50-22

-

-

-

> 150

200

> 28

> 310

430 – 530

بازگشت داده شده ‌است (1)

S2CrMo1

50-22

> 50

> 70

> 100

> 140

-

> 25

> 470

540 - 640

بدون عملیات حرارتی

S2Ni1

50-24

1-      بازگشت داده‌شده در دمای 720 - 700

2-      نرماله شده در دمای 920 درجه سانتیگراد (سردشدن درهوا) + بازگشت داده‌شده در دمای 720 -700 درجه سانتیگراد

 خواص مکانیکی اتصال جوش:

 (با ورق X65 و جوشکاری دو طرفه در یک پاس)

جوشکاری اتصالی چند پاسی

فلز پایه

نوع سیم جوش

فولادهای ساختمانی دانه‌ریز

50-11

StE 255, WStE 255

50-11

StE 285, WStE 285

50-11

StE 315, WStE 315

50-11 , 50-12

StE 355, WStE 355

50-15 , 50-24

StE 420, WStE 420

50-15 , 50-24

StE 460, WStE 460

50-15 (1) , 50-24 (1)

StE 500, WStE 500

50-12

TStE 255, EStE 255

50-12

TStE 285, EStE 285

50-12

TStE 315, EStE 315

50-12

TStE 355, EStE 355

50-15 , 50-24

TStE 380, EStE 380

50-15 , 50-24

TStE 420, EStE 420

 

جوشکاری اتصالی چند پاسی

فلز مبنا

نوع سیم جوش

فولادهای ساختمانی معمولی

50-11

St37-2, Ust37-2

50-11

RSt 37-2

50-11

St44-2, St44-3

50-11, 50-12

St 52.3

نوع سیم جوش

فولادهای لوله

50-11

StE 210.7 , StE 240.7

50-11

StE 290.7

50-11, 50-12

StE 360.7

50-11

St 37.0,St 37.4, St 35.8

50-11

St 44.0,St 44.4, St 45.8

50-11, 50-12

St 52.0, St 52.4

نوع سیم جوش

بویلرها

50-11

H I, H II, 17M4

50-11, 50-12

19MN5

نوع سیم جوش

فولادهای مقاوم به خزش

50-14

15 Mo 3

50-22

13 CrMo 44

1-      فقط ورقهای نازک

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده