Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

AMA-OP71Cr

DIN 32 522 :B FB 5 63745 DC 8 K

EN 760 :SA FB 2 63 DC

نوع و مشخصات;

 پودر جوشکاری زیرپودری AMA-OP71Cr از نوع فلوراید قلیایی آگلومره مخصوص با کربن خیلی کم می‌باشد. این پودر به همراه سیم جوشهای استاندارد DIN 8556 برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ اوستنیتی و مقاوم به حرارت مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

 پودر جوشکاری AMA-OP71Cr به‌دلیل نحوه عمل متالوژیکی ناشی از کربن، برای جوشکاری فولادهای با کربن کم مناسب می‌باشد. این پودر حاوی مواد کروم‌دار است که در برابر سوختن کروم واکنش نشان می‌دهند. جذب متوسط سیلیسیم و سوختن ناچیز منگنز در فلز جوش از خصوصیات این پودر محسوب می‌شود. گرده جوش این پودر دارای سطحی یکنواخت و بدون بریدگی کناره‌جوش می‌باشد. قابلیت جداشدن آسان سرباره این پودر امکان استفاده از آن در جوشکاری گوشه‌ای را فراهم می‌سازد.

 ·         پودر جوشکاری AMA-OP71Cr را می‌توان با جریان +DC تا 800 آمپر مورد استفاده قرارداد.

 ·         پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجدداً خشک نمود.

 ·         دانه‌بندی این پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 می‌باشد.

 ترکیبات اصلی:

CaF2

Al2O3 + MnO

CaO + MgO

SiO2 + TiO2

25 %

10 %

30%

30 %

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی: 1/6 ~

 بسته‌بندی: کیسه‌های 25 کیلویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

وزن (درصد)

نوع سیم جوش

Nb

Mo

Ni

Cr

C

AWS

AMA Trade Name

-

-

> 9

> 18

< 0.03

ER308L

30-51

> 8 × C

-

> 9

> 18

< 0.07

ER347

30-52

-

2.5

> 10

> 18

< 0.03

ER316L

30-53

> 8 × C

2.5

> 10

> 18

< 0.07

ER318

30-54

خواص مکانیکی فلز جوش( در شرایط بدون عملیات حرارتی):

انرژی ضربه ای

(Joule) ISO – V

ازدیاد طول

Lo = 5d %

استحکام تسلیم

(N/mm2)

%0/2

استحکام تسلیم

(N/mm2)

%1

استحکام کششی

(N/mm2)

نوع سیم جوش

+20°C

AWS

AMA Trade Name

> 75

> 35

> 320

> 350

> 550

ER308L

30-51

> 65

> 30

> 350

> 370

> 575

ER347

30-52

> 75

> 30

> 320

> 350

> 550

ER316L

30-53

> 65

> 30

> 350

> 370

> 600

ER318

30-54

کاربرد:

برای جوشکاری اتصالی فولاد ضدزنگ اوستنیتی Cr-Ni (ترجیحاً ورقهای نازک)

شماره مواد
نوع سیم جوش
شماره مواد
فلز پایه
1.4316
30-51
1.4306
X 2 Cr Ni 1911
1.4316
30-51
1.4301
X 5 Cr Ni 1810
1.4551
30-52
1.4541
X 6 Cr Ni Ti 1810
1.4551
30-52
1.4543
X 5 Cr Ni Nb 189
1.4551
30-52
1.4550
X 6 Cr Ni Nb 1810
1.4551
30-52
1.4878
X 12 Cr Ni Ti 189
1.4430
30-53
1.4404
X 2 Cr Ni Mo 17132
1.4430
30-53
1.4435
X 2 Cr Ni Mo 18143
1.4430
30-53
1.4401
X 5 Cr Ni Mo 17122
1.4576
30-54
1.4571
X 6 Cr Ni Mo Ti 17122
1.4576
30-54
1.4573
X 10 Cr Ni Mo Ti 1812
1.4576
30-54
1.4580
X 6 Cr Ni Mo Nb 17122
1.4576
30-54
1.4583
C 10 Cr Ni Mo Nb 1812

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده