Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

AMA F158

  DIN 8555 : MSG 6-60

خواص و کاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند و برای قطعاتی که در معرض سایش زیادی هستند، مناسب است. فلز جوش عاری از ترک است و بنابراین مقاوم به شوک و ضربه است. ماشین کاری فقط با سنگ زنی قابل انجام است. در حالتی که فلز پایه از نوع فولادهای بدجوش باشد، ایجاد لایه واسطه با سیم جوش E70T-5 توصیه می شود.

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

Mo

Cr

Mn

Si

C

0.6

5.5

1.6

0.6

0.25

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

سختی : 57 – 62 RC

مقادیر فوق در صورت استفاده از گاز محافظ o2C می‌باشد

گاز محافظ:

CO2 و مخلوط گازی (15-25% CO2 بقیه آرگون) M21 طبق استاندارد EN 439

موارد مصرف:

 

 ≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min

 

≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min  

تحویل:

وزن ( کیلوگرم )

بسته بندی موجود

قطر( میلی متر)

15

قرقره

1 mm

 

15

قرقره

1.2 mm

 

15

قرقره

1.4 mm

 

15

قرقره

1.6 mm

 سایر ابعاد و وزن‌ها برابر استاندارد و با نظر مشتری تحویل می‌گردد

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده