Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

AMA F154

 DIN 8555 : MSG 6-40

خواص و کاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند. به سبب پایین بودن مقدار کربن، فلز جوش انعطاف پذیری خوبی دارد و بنابراین در مواردی که مقاومت به ضربه بالا مورد نظر باشد، به کار می رود. ماشین کاری با تیغچه های از جنس کاربید قابل انجام است. در حالتی که فلز پایه از نوع فولادهای بدجوش باشد، ایجاد لایه واسطه با سیم جوش E70T-5 توصیه می شود. در مواردی که نیاز باشد تا سطح فولادهای غیر آلیاژی سخت شود، حداکثر سختی در لایه اول ایجاد می شود. قبل از جوشکاری لایه نهایی حداکثر دمای بین لایه ای نباید از 250 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

Mo

Cr

Mn

Si

C

0.9

5.5

1.5

0.6

0.1

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

سختی : 37 – 42 RC

مقادیر فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 می‌باشد

گاز محافظ:

CO2 و مخلوط گازی (15-25% CO2 بقیه آرگون) M21 طبق استاندارد EN 439 

موارد مصرف:

 

 ≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min

 

≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min  

تحویل:

وزن ( کیلوگرم )

بسته بندی موجود

قطر( میلی متر)

15

قرقره

1 mm

 

15

قرقره

1.2 mm

 

15

قرقره

1.4 mm

 

15

قرقره

1.6 mm

 سایر ابعاد و وزن‌ها برابر استاندارد و با نظر مشتری تحویل می‌گردد

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده