Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

AMA 200F

AWS/ASME SFA - 5.20 : E71 T1 MJ

خواص و کاربرد:

 سیم جوش توپودری که برای جوشکاری در همه حالات مناسب می‌باشد. فلز جوش آن از خاصیت ترشوندگی خوبی برخوردار است لذا در مواردی که خستگی مطرح است مناسب می‌باشد.

این سیم جوش در حالات سربالا نفوذ خوبی دارد. 

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

Si

Mn

C

نوع گاز

0.5

1.4

0.05

M21

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

انرژی ضربه ای (J)

ISO – V

ازدیاد طول

Lo = 5d %

استحکام کششی

( N/mm 2 )

استحکام تسلیم

( N/mm 2 )

نوع گاز محافظ

-20°C

0°C

90

115

27

580

515

M21

80

105

28

545

475

C1

  گاز محافظ:

 مخلوط M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون و (100% CO2) C1

موارد مصرف:

کشتی سازی، کاربردهای عمومی

تحویل:

وزن ( کیلوگرم )

بسته بندی موجود

قطر( میلی متر)

15

قرقره

1 mm

 

15

قرقره

1.2 mm

 

15

قرقره

1.4 mm

 

15

قرقره

1.6 mm

 سایر ابعاد و وزن‌ها برابر استاندارد و با نظر مشتری تحویل می‌گردد

 

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده