Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود کاستولین عکس

الکترود کاستولین عکس

دستگاه کاستولین

فروشگاه بزرگ زاده

سیم جوش کاستولین CastoMag 45250

 

استاندارد : CastoMag 45250

 

سیم جوش با حفاظت گازی برای اتصال نیمه خودکار با حرارت ورودی پائین ، برای بازسازی و روکش محافظ ضد سایش چدن بعلاوه اتصال غیر مشابه به چدن و فولاد .

 

 خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

تغییر طول نصبی

A5(%)

650-690

40-45


 1- نرخ رسوب بالا که زمان جوشکاری را کاهش می دهد

2-میزان رقت خیلی پائین مخصوصاً حالت پالس

3-برطرف کردن مشکلات رایج سیم جوش توپر جوشکاری از قبیل چسبیدن و ذوب ناقص

 

 سیم جوش کاستولین CastoMag 45250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده