Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود کاستولین عکس

الکترود کاستولین عکس

دستگاه کاستولین

الکترود کاستولین Castolin 6666 n

 

استاندارد : Castolin 6666 N

 

الکترود کاستولین مخصوص دو پوششه برای اتصال فولادهای ساختمانی .

 

خواص مكانيكي :

استحكام كششي

(N/mm2)

درجه حرارت کاری

440

900c

 

1- حرارت ورودی پایین

2-امقاومت در برابر ضربه بالا در دماهای زیر صفر

3-اسفاده آسان در تمام وضعیتهای برشکاری

 

الکترود کاستولین Castolin 6666 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده