Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Flux 10.62

پودر جوشکاری قلیایی-فلوراید برای جوشکاری زیرپودری است. این پودر در درجه اول برای جوشکاری چند پاسه است. برای خواص ضربه بالاتر، چقرمگی دما پایین، استحکام و مقادیر CTOD نیز استفاده می شود. به دلیل سرباره جدا شدنی و اختلاط کناره جوش هموار، برای جوشکاری شیار باریک (narrow gap) مناسب است. در ساختمان های فراساحلی، مخازن تحت فشار، ژنراتور، کشتی سازی، کارخانجات تولید لوله، تجهیزات معدنی و صنایع حمل و نقل و غیره استفاده می شود. فلز جوش آن هیدروژن کمی حدود 300 ppm دارد و مقدار هیدروژن آن در بیشترین حالت 5 میلی لیتر در 100 گرم فلز جوش است و در بسته بندی  آن حداکثر 4 میلی لیتر در 100 گرم فلز جوش هیدروژن دارد. جوشکاری بهینه آن در مقادیر کم ولتاژ تعیین شده است. برای روش های چند پاسه و تک پاسه و برای جوش های گوشه و سر به سر طراحی شده است. در جریان های AC و DC کیفیت خوب یکسانی دارد.  جوشکاری تک لایه و چند لایه در ورق هایی با ضخامت نامحدود مورد استفاده است.

پودر ایساب OK Flux 10.62

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده