Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 13.38 / ER90S-B9

OK Tigrod 13.38  شاخه بدون روکش مسی، کم آلیاژ و با آلیاژ 9CrMoVN جهت جوشکاری فولادهای دما بالا و فولادهای با کاربری هیدروژن دما بالا به روش GTAW است. این شاخه مخصوصا در پالایشگاه های نفت بکار می رود. این شاخه باید ترجیحا برای فولادهای %9 نیکل همانند فولادهای P 91/T 91 استفاده شود. این آلیاژ در شرایط محدود و به خاطر عناصر ناخالصی آن اصلاح گردیده است و بسیار تمیز می باشد. سطح استحکام بهبود یافته در دمای اتاق و دمای بالاتر دارد. طبقه بندی آن در استاندارد AWS تغییر یافته و استاندارد قبلی آن A5.9 ER505 بود.

سیم جوش OK Tigrod 13.38

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده