Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 13.32 / ER80S-B6

OK Tigrod 13.32 شاخه ای با روکش مسی و آلیاژ 5Cr-0.5Mo جهت جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش با ترکیبات مشابه است. این شاخه برای جوشکاری فولادهایی با استحکام بالا و حداقل استحکام تسلیم 730MPa مناسب است. استاندارد AWS طبقه بندی این محصول را تغییر داده است. طبقه بندی قبلی آن A5.9 ER502 بود.

سیم جوش OK Tigrod 13.32

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده