Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 13.23 / ER80S-Ni1

OK Tigrod 13.23 شاخه ای با روکش مسی و آلیاژ 0.9 نیکل (ER80S-Ni1) برای جوشکاری فولادهای ریزدانه و دما پایین به روش GTAW است. چقرمگی آن تا زیر دمای 50- درجه سانتیگراد خوب است، مخصوصا برای استفاده در صنایع فراساحلی مناسب است.

سیم جوش OK Tigrod 13.23

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده