Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 13.09 / ER80S-G

OK Tigrod 13.09 شاخه با روکش مس و آلیاژ 0.5Mo جهت جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و مشابه از جمله لوله های مخازن تحت فشار و دیگ های بخار با دمای کاری حدود 500 درجه سانتیگراد و با روش GTAW است.

سیم جوش OK Tigrod 13.09

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده