Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 13.08 / ER80S-D2

OK Tigrod 13.08 شاخه با روکش مس (ER80S-D2) و آلیاژ 1.5Mn-0.4Mo جهت جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و مشابه از جمله لوله های مخازن تحت فشار و دیگ های بخار با دمای کاری حدود 500 درجه سانتیگراد و با روش GTAW است. این شاخه را می توان برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ با استحکام کششی بالا بکار برد.

سیم جوش OK Tigrod 13.08

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده