Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Aristo 13.13 / OK AristoRod 55 / ER100S-G

OK AristoRod 55 سیم جوش با آلیاژ 0.5Cr-0.5Ni-0.2Mo، جهت جوشکاری فولادهای استحکام بالا تحت گاز محافظ است. OK AristoRod 55 تحت تکنولوژی خاص ایساب (ASC: Advanced Surface Characteristics) که موجب بهبود سطح کارایی و بهره وری همه جانبه جوشکاری MAG، مخصوصا جوشکاری روبوتیک و مکانیزه، می شود قرار گرفته است.
از ویژگی های شاخص آن می توان به شروع جوش عالی، تغذیه بدون مشکل در سرعت های بالای سیم و فواصل تغذیه طولانی، قوس جوش بسیار پایدار در جریان های جوشکاری بالا، پاشش جوش بسیار کم، بخارات بسیار کم، کاهش ساییدگی نوک سیم و بهبود محافظت در برابر خوردگی سیم جوش اشاره کرد.

سیم جوش OK Aristorod13.13

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده