Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK AristoRod 13.16 / ER80S-B2

OK AristoRod 13.16 سیم جوش کم آلیاژ کروم-مولیبدنی (%1.3 کروم و %0.5 مولیبدن) با استاندارد ER80S-B2، جهت جوشکاری با گاز محافظ فولادهای مقاوم به خزش همانند SA-387 با گرید 11، A 335 با گرید P11 و مواد مشابه است. OK AristoRod 13.16 سیم جوشی با خلوص بالا و با فاکتور Bruscato زیر 15 می باشد (X<15).
OK AristoRod 13.16 تحت تکنولوژی خاص ایساب (ASC: Advanced Surface Characteristics) که موجب بهبود سطح کارایی و بهره وری همه جانبه جوشکاری MAG، مخصوصا جوشکاری روبوتیک و مکانیزه، می شود قرار گرفته است. ویژگی های شاخص از جمله شروع جوش عالی، تغذیه بدون مشکل در سرعت های بالای سیم و فواصل تغذیه طولانی، قوس جوش بسیار پایدار در جریان های جوشکاری بالا، پاشش جوش بسیار کم، بخارات بسیار کم، کاهش ساییدگی نوک سیم و بهبود محافظت در برابر خوردگی سیم جوش از مزیت های آن است.

سیم جوش OK Aristorod13.16

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده