Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP A 80 M / ER NiCu-7 / Monel 400

مختص جوشکاری مواد NiCu30Fe 2.4360 و 2.4375 NiCu30Al است. همچنین از این سیم جوش برای اتصال مواد مختلف از جمله مس و آلیاژهای مس به فولاد و آلیاژ مس نیکل به فولاد استفاده می شود. این مواد در تجهیزات ساخت با گرید بالا از جمله صنایع شیمیایی و پتروشیمی بکار گرفته می شوند. کاربرد مخصوص آن در زمینه ساخت تجهیزات دریایی و صنایع مرتبط با آّب دریا است. فلز جوش آن مقاومت خوردگی بسیار خوبی در برابر محیطهای خورنده از جمله آب خالص تا اسیدهای معدنی غیر اکسیدی، محلولهای نمکی و قلیا دارد. محیط جوش را جهت اجتناب از تخلخل تمیز کرده و زاویه پخ قطعه حدود 70 درجه باشد.

سیم جوش UTP A90m

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده