Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tig 19.93 / OK Tigrod NiCu-7 / ERNiCu-7

OK Tigrod NiCu-7 سیم جوش پایه نیکلی با %30 مس جهت جوشکاری مواد پایه مشابه ترکیب سیم جوش است. همچنین برای اتصال فلزات گفته شده به فولاد نیز بکار برده می شود. فلز جوش آن مقاومت خوبی برابر آب دریا دارد و دارای استحکام بالا و چقرمگی بالا در رنج دمایی نسبتا وسیعی است. همچنین دارای مقاومت خوبی برابر اسید سولفوریک، اسید سولفوریک و قلیایی ها دارد. از این فلز جوش می توان در جوشکاری مواد پایه ای مشابه که با عناصر تیتانیوم و آلومینیوم در برابر زنگ زدگی مقاوم شدند استفاده کرد.

سیم جوش OK Tigrod 19.93

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده