Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 19.82 / OK Autrod NiCrMo-3 / ERNiCrMo-3

OK Autrod NiCrMo-3 d یک سیم جوش نیکل-کروک-مولیبدنی مقاوم به حرارت و خوردگی است که برای جوشکاری مواد مقاوم به خوردگی و مقاوم به حرارت، فولادهای %9 نیکل و فولادهای مشابه با چقرمگی بالا در دماهای پایین است. همچنین برای اتصال فلزات غیرهمجنس اشاره شده کاربرد دارد. فلز جوش آن خواص مکانیکی بسیار خوبی در دماهای بالا و پایین دارد. مقاومت خوب در برابر خوردگی تنشی و حفره ای دارد. این آلیاژ به صورت گسترده مورد نیاز جهت روکشکاری اجزاء شیرآلات و اقطار درونی لوله در نفت و گاز است.

سیم جوش OK Aristorod19.82

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده