Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Coreshield 8 / E71T-8

Coreshield 8 سیم توپودری خود محافظ است که مناسب جوشکاری برای کاربردهای ساختاری مهم با مشخصات قوس بسیار عالی و جذابیت بالا برای جوشکاران هنگام استفاده در قطبیت DCEP می باشد. این سیم جوش برای الزامات مورد نیاز استاندارد AWS D مورد آزمایش و تایید قرار گرفته است به همین جهت آن را به یک انتخاب بسیار عالی برای جوش های با اهمیت بالا تبدیل کرده است.

سیم توپودری Coreshield 8

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده