Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 12.64 / ER70S-6

OK Tigrod 12.64 شاخه W4Si1/ER70S-6 با آلیاژ منگنز-سیلیسیوم و روکش مسی جهت جوشکاری فولادهای غیرآلیاژی به روش GTAW است که در کشتی سازی، مخازن تحت فشار و ساختمانی کاربرد دارد. جهت افزایش استحکام فلز جوش، مقدار عناصر سیلیسیوم و منگنز بالاتری نسبت به OK Tigrod 12.61 دارد. این عناصر همچنین باعث کاهش حساسیت به ناخالصی های سطحی می شود و از عوامل جوشکاری با صدای آرام است.

سیم جوش OK Tigrod 12.64

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده