Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP A 38/ER Cu

جهت اتصال دهی ترکیبات پر مصرف مس به کار می رود. قابلیت جوشکاری خوب، ایجاد فلز جوش با کیفیت بالا و بدون تخلخل این محصول را به گزینه ای مناسب در ساخت تجهیزات تبدیل کرده است.

سیم جوش UTP A38

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده