Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tubrodure Chromang / MF-7-GF-200-KP

سیم جوش توپودری خودمحافظ برای استفاده در سختکاری سطحی است. این سیم جوش جهت بازسازی اتصال قطعات فولادی به منگنزی یا به فولاد کربنی استفاده می شود. در تعمیرات فک و چکش آسیاب و ریل راه آهن (با هسته فولاد منگنزی) قابل استفاده است.

سیم توپودری OK Tubrodure Chromang

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده