Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tubrodure 350

سیم جوش توپودری جهت پوشش دهی سخت با آلیاژ منگنز-کروم با سختی 330HB است. مقاومت عالی در برابر سایش فلز-فلز، ضربه و فشار دارد. برای جوشکاری قطعات کم آلیاژ و کربن-منگنزی مناسب است. در بازیابی غلطک ها، شفت ها و چرخ هاو … قابل استفاده است.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده