Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 308L / ER308L

OK Tigrod 308L مقاومت به خوردگی خوبی دارد. این الکترود به دلیل مقدار کربن پایین در آلیاژ، به گزینه مناسبی برای استفاده در مناطقی که احتمال خوردگی مرزدانه ای وجود دارد تبدیل شده است. OK Tigrod 308L استفاده وسیعی در صنایع شیمیایی و غذایی بعلاوه لوله ها، تیوب ها و دیگ های بخار دارد. برای اتصال فولادهای استینلس از نوع %18 کروم و %8 نیکل با مقدار کربن کم و فولادهای پایدار شده با نایوبیوم که از یک نوع اند و در شرایطی که دمای کاری بالاتر از 350 درجه سانتیگراد نرود استفاده می شود. همچنین می توان برای جوشکاری فولادهای کرومی به جز در محیط های غنی از سولفور استفاده کرد.

سیم جوش OK Tigrod 308L

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده