Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 308H /E R308H

OK Tigrod 308H الکترود کروم-نیکلی مقاوم به خوردگی، جهت جوشکاری آلیاژهای کروم-نیکلی استنیتی از نوع %18 کروم و %8 نیکل است. OK Tigrod 308H مقاومت به خوردگی خوبی دارد. مقدار کربن آن بالا است و از همین رو برای کاربردهای دما بالا مناسب است. این الکترود در صنایع پتروشیمی و شیمیایی جهت جوشکاری تیوب ها و دیگ های بخار استفاده می شود.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده