Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 309LSi / ER309LSi

OK Autrod 309LSi سیم جوش کروم-نیکلی مقاوم به خوردگی برای جوشکاری فولادهای مشابه، فولاد نرم و ریخته گی از نوع %23 کروم و %12 نیکل بکار می رود. هممچنین این سیم جوش برای جوشکاری لایه میانی فولادهای کربن-منگنزی (CMn) و جوشکاری اتصالات غیر همجنس استفاده می شود. زمانی که از سیم جوش برای لایه میانی و اتصالات غیرهمجنس استفاده می شود، کنترل سیالیت قلز جوش بسیار ضروری است. این سیم جوش مقاومت به خوردگی خوبی دارد. مقادیر بالای سیلیسیوم باعث بهبود خواص جوشکاری از جمله ترکنندگی می شود.

سیم جوش OK Autrod309LSi

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده