Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

سیم جوش آلومینیوم 5183

AWS A5.10: ER/R 5183

EN ISO 18273:S Al 5087 (AlMg4,5MnZr)

Material No:3.3546

خواص و كاربرد:مناسب برای جوشکاری در مواقعی که ارزشهای بالای از کشش نمایان می شود . مقاومت بالای در برابر زنگزدگی در محیط ذریایی از خود نشان می دهد. مورد مصرف سازه های دریایی سکوهای حفاری و سازه های راه آهن و شرکت های خودرو سازی . مقاومت خوبی در مقابل آب شور از خود نشان می دهد .


تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

Al%Others%Cr%Ti%Be%Zn%Mg%Mn%Cu%Fe%Si%
base < 0,05 0,05-0,25 < 0,15 < 0,0003 < 0,25 4,30-5,20 0,50-1,00 < 0,10 < 0,40 < 0,40

 

خواص مكانيكي فلزخالص:
Test temperature [°C]Elongation A5 (L0=5d0) [%]Tensile strength Rm [MPa]0,2 % yield strength Rp0,2 [MPa]
2017275125

 

حالت جوشکاری: PA, PB, PC, PF

 

گاز محافظ:I1, I2, I3 (Argon, Helium or Argon/Helium-mixtures)


قطب جوشکاری :MIG =+, TIG ~

قطرها:
MIG-wires [mm] ....................................................... 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4
TIG-rods [mm] ......................................................... 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده