Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

سیم جوش آلومینیوم 4047

AWS A5.10: ER/R 4043

EN ISO 18273: S Al 4043A (AlSi5(A))

Material No:3.2245

 خواص و كاربرد:مورد استفاده عمومی دارد و در جوشکاری های مختلف خواص مکانیکی خوب دارد و مقاومت خوبی در برابر زنگ زدگی داشته نقطه جوش پایینآن باعث می شود فلز جوش داده شده کمتر تغییر شکل پیدا کند . معمولا این فرآیند برای صفحات آلومینیوم کششی و ذوب و ریخته گری استفاده می شود .این آلیاژ مناسب جهت جوشکاری آلیاژهای که نقطه ذوب پایین دارند و کاربرد آنت در ورقهای آلومینیوم بریزینگ و چدن می باشد .

 

تركيبات شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

Al%OthersOthers total%Ti%Be%Zn%Mg%Mn%Cu%Fe%Si%
base < 0,05 < 0,15 < 0,15 < 0,0003 < 0,10 < 0,20 < 0,15 < 0,30 < 0,60 11,00-13,00

 

خواص مكانيكي فلزخالص:
Test temperature [°C]Elongation A5 (L0=5d0) [%]Tensile strength Rm [MPa]0,2 % yield strength Rp0,2 [MPa]
20513060

 

حالت جوشکاری: PA, PB, PC, PF

 

گاز محافظ:I1, I2, I3 (Argon, Helium or Argon/Helium-mixtures)


قطب جوشکاری :MIG =+, TIG ~

قطرها:
MIG-wires [mm] ....................................................... 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4
TIG-rods [mm] ......................................................... 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده