Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Tigrod 5356 / R5356

OK Tigrod 5356 فیلری با کاربرد وسیع است که برای کاربرهای کلی میتواند طبقه بندی شود. OK Tigrod 5356 به دلیل استحکام برشی نسبتا بالا انتخاب می شود. مواد پایه آلیاژی سری 5xxx، جوشکاری شده با فیلر OK Tigrod 5356 ، با یک حوضچه جوش محتوی بیشتر از %3 منگنز و دمای عملیاتی بالای 65 درجه سانتیگراد به ترک خوردگی تنشی حساسین دارند. این آلیاژ قابلیت عملیات حرارتی ندارد.سیم جوش OK Tigrod 5356

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده