Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK Autrod 5356 / ER5356

OK Autrod 5356 یک آلیاز جوشکاری با کاربرد بسیار وسیع است که می توان آن را به عنوان یک آلیاژ پرکننده با اهداف کلی طبقه بندی کرد.  OK Autrod 5356 به دلیل استحکام برشی نسبتا بالایی که دارد انتخاب می شود. آلیاژهای پایه 5XXX، جوشکاری شده با OK Autrod 5356، با حوضچه جوش حاوی منیزیم بالای %3 و دمای کاری بالای 65 درجه سانتی گراد به ترک خوردگی تنشی حساس هستند. این آلیاژ قابلیت عملیات حرارتی ندارد.

سیم جوش OK Autrod5356

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده