Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

سنگ پروفیل بر تیرولیت

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت تیرولیت صفحه سنگ برش A46S-BF می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ پروفیل بر اتریشی نیز شناخته می شود.

سنگ پروفیل بر تیرولیت

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده