Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
- قابلیت جوش در تمام حالات جوش را دارا میباشد.
- سیم جوش ARA-SG2 آریا نورین جوش دارای گرده جوش یکنواخت و زیاد و قابلیت نفوذ بالا برای جوشکاری میگ / مگ فولادهای ساختمانی ، کشتی سازی و فولادهای لوله با استفاده از گاز co2  و دیگر مخلوط گازها نظیر آرگون با 5 تا 25 درصد co2  به کار میرود.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده