Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترودهای جوشکاری

مفتولهای جوشکاری

پودر و سیم زیرپودری

سنگهای برش و سایش

سنگهای برش آهن

الکترود آما 1006y

AMA 1006y

خواص و کاربرد:

این الکترود برای برش، شیارزدن و سوراخ کردن فولاد و چدن بکار می‌رود و همچنین در اصلاح قطعات و کارهای تخریبی بسیار مناسب بوده و سطحی تمیز و خالی از تجمع کربن ایجاد می‌کند.

قطر، نوع و مقدار جریان:

    

جریان مستقیم قطب معکوس و جریان متناوب

قطر الکترود (میلیمتر)

طول الکترود (میلیمتر)

جریان مورد توصیه (آمپر)

3.25

450

105 – 135

4

450

120 – 180

5

450

170 – 240

 

موارد مصرف:

 تمام فولادها (مخصوصاً برای فولادهای منگنزدار و زنگ‌نزن که با گاز اکسی‌استیلن بریده نمی‌شوند)

 همچنین برای چدن، مس و آلیاژهای آن و غیره کاربرد دارد

ملاحظات:

در هنگام شیارزدن باید الکترود را 5 تا 10 درجه نسبت به سطح کار در جهت پیشروی کج نگه داشت.

برای بیرون ریختن قسمت‌های معیوب چدن، باید چند حفره در جهات مختلف ایجاد کرد. برای سوراخ یا بیرون راندن پرچ و امثال آن، بایستی الکترود را عمود بر سطح کار نگاه داشت

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده