Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 : E7016-1

 

OK 53.68 یک الکترود با جذب بسیار کم رطوبت است. این الکترود، فلز جوشی با کیفیت بالا، یکنواخت و ناخالصی بسیار پایینی دارد. جوشکاری آن در حالت AC به همان خوبی حالت DC مثبت و منفی است. جریان DC منفی به دلیل ایجاد حوضچه جوش کوچک و قابل کنترلی که عیوب بریدگی کناره و سوختگی را کاهش می دهد، ترجیح داده می شود. بر روی الکترود OK 53.68 تست CTOD انجام گرفته است.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده