Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 : E8015-B6

OK 76.35 الکترودی با جذب رطوبت کم و حاوی 5Cr0.5Mo برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش است. این الکترود به صورت اختصاصی برای جوشکاری خطوط لوله مناسب است. قوسی آرام و پایدار دارد و پاشش آن کمترین میزان است. پیش گرمایش و دمای بین پاسی حدود 150-260 درجه سانتیگراد مورد نیاز است.
خواص مکانیکی اعلام شده در datasheet در زمان یک ساعت پس از عملیات حرارتی در دمای 740 درجه سانتیگراد است.

الکترود ایساب OK76.35

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده