Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 : E9018-B3

 

OK 76.28  الکترودی با جذب رطوبت کم برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش حاوی تقریبا 2.25Cr1Mo است. قوس آرام و پایدار با کمترین پاشش از خصوصیات این الکترود است. فلز جوش آن مقاومت به ترک خوبی دارد. دمای پوسته شدن آن حدود 625 درجه سانتیگراد است.

الکترود ایساب OK76.28

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده