Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود فیلارک 12018-M

AWS Speicification : A5.5 E12018M

JIS Specification : NONE

DIN Specification: DIN 757 : E795Mn2NiCrMoB 32 H10

خواص و كاربرد: PA-12018M الکترود پودر آهنی با هیدروژن کم است و کاربرد خوبی برای جریانهای مستقیم در تمامی حالات جوشکاری از خود نشان می دهد. فلز جوشکاری شده مقاومت به ترک خوبی دارد.

حالات جوشکاری:

تمامی حالات

موارد مصرف:

جوشکاری فولاد استحکام بالا کلاس kgf/mm2 55 ، برای آبگیرها، مخازن تحت فشار، و دستگاهها.

ملاحظات:

قبل از مصرف، الکترودها را در دمای 350 - 300 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت خشک کنید.

الکترودها را پس از خشک کردن در دمای 150 - 100 درجه سانتیگراد نگهداری کنید و دقت کنید که به دور از رطوبت باشند.

از روش گام به عقب استفاده کنید و یا قوس را بر روی تکه کوچکی از فولاد بزنید که برای این کار آماده شده باشد چرا که شروع قوس بر روی فلزات پایه موجب شروع ترک خوردگی می شود.

قوس را تا جایی که می توانید کوتاه نگه دارید. قبل از استفاده، قطعه را در درجه حرارت 200- 150 درجه سانتیگراد حرارت دهید. میزان دما نسبت به ضخامت صفحه و نوع فولاد متغیر است.

دقت کنید که از میزان مناسب حرارت فراتر نروید چرا که مقدار زیاد حرارت موجب کاهش کیفیت فلز جوش می دهد

مشخصات فنی ترکیب شیمیایی

Mo

Ni

Cr

Mn

Si

C

0.44

1.83

0.95

1.48

0.33

0.08

خواص مکانیکی

تست ضربه (F,Ft-Lbs)

ازدیاد طول (%)

استحکام کششی (Ksi N/mm2)

استحکام تسلیم (Ksi N/mm2)

(37, 60-) 50, 51-

20

(136) 940

(116) 800

قطر، نوع و مقدار جریان

قطر (mm)

طول (mm)

جریان flat

جریان V&OH

3.2

350

100-140

80-120

4

400

150-200

120-160

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده