Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP CELSIT 706 / E CoCr-A

این الکترود برای سختکاری سطحی بکار می رود. فلز جوش آن مقاوم به ترک است و بر روی قطعاتی که تحت ترکیبی از ضربه، فشار، سایش و خوردگی در دمای بالا تا 900 درجه سانتیگراد قرار دارد بکار می رود. همانند سطوحی که در تماس با گاز، آب، بخار و اتصالات در تماس با اسید و پمپ ها، شیرها و سوپاپ های موتورهای احتراقی، قسمت های اجرایی در کارخانه های گاز و انرژی، ابزارهای با کارکرد دما بالا تحت تغییرات حرارتی. قابلیت پولیشکاری و تافنس خوب، کارسختی بالا، غیر مغناطیسی، قابلیت ماشینکاری از خصوصیات آن می باشد. این الکترود خواص جوشکاری بسیار عالی دارد و فلز جوش کاملا یکنواخت دارد و سرباره آن به راحتی جدا می شود.

الکترود UTP CELSIT706

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده