Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

الکترود چدن فیلارک PHILCAST Ni

AWS Specification: E NiCl

JIS Specification: DFCNi

Other Specification : DIN 8573 : (Eni BG 1)

خواص و كاربرد: این لکترود به گونه ای طراحی شده است که دارای مذاب روان و خاصیت تر شوندگی بالا باشد و بتواند عیوب ریختگری را به راحتی پر کند. فلز جوش عاری از حفره و ترک خواهد بود. استحکام کششی و داکتیلیته فلز جوش برای قطعات چدنی مناسب می باشد.

حالات جوشکاری:

تخت، گوشه، سربالا، افقی، بالاسری

موارد مصرف:

تعمیر، احیا و ساخت قطعات چدن های خاکستری و مالیبل مانند بدنه سیلندر ها، درگاه اگزوز موتور، بدنه جعبه دنده، پمپ های ریختگری، نشیمنگاه شیرآلات، قالب های چدنی و...

اتصال چدن به فولاد

ملاحظات:

محل جوشکاری باید کاملا تمیز بوده و عاری از هرگونه اکسید، روغن و گرد و غبار باشد. ماسه چسیبده در محل عیب کاملا رفع شود.

بهتر است برش، جداسازی عیوب و آماده سازی سطوح جوشکاری  توسط الکترودهای گوجینگ PHILARC PA-GR انجام گیرد.

برای بررسی وجود ترک در محل های انقباض بهتر است تست مایعات نافذ انجام شود.

بسته به سایز قطعه ممکن است نیاز به پیشگرم باشد. برای قطعات بزرگ پیشگرم در دمای 300 - 250 درجه سانتیگراد باعث بهبود خواص ماشینکاری می شود. برای قطعات بزرگ بهتر است سرعت سرد کردن پایین باشد.

زمانیکه حفره عمیق جوشکاری می شود می توان از روش “slag-over-slag” استفاده کرد.

برای قطعاتی که ضخامتشان بیشتر از 5 میلی متر باشد نیاز به آماده سازی(پخ زنی) می باشد و بهتر است طول خط جوش کم و  جریان حداقل باشد.

مشخصات فنی ترکیب شیمیایی

Ni

ّFe

Si

Mn

C

بالانس

0.62

0.65

0.27

0.9

خواص مکانیکی

سختی فلز جوش (HRC)

ازدیاد طول (%)

استحکام کششی (Ksi N/mm2)

(140-160) 80-75

20

(51.6) 356

قطر، نوع و مقدار جریان

قطر (mm)

طول (mm)

جریان(A)

2.5

300

50-80

3.2

350

70-110

4

350

100-140

5

350

130-170

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده