Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

UTP 2133 Mn/E 21 33 Mn Nb

این الکترود برای اتصال و سطح کاری فولادهای مقاوم به حرارت و فولادهای ریختگی همانند یا مشابه یکدیگر ، مناسب  است . برای کاربردهای تا دمای 1050 درجه سانتیگراد در کارخانه های پتروشیمی و در جایی که گاز احتراقی کم سولفور کربنی حضور دارد میباشد .

الکترود UTP 2133Mn

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده