Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E NiFe-CI-A

الکترود با مغذی نیکل-آهن برای اتصال انواع چدن از جمله چدن خاکستری، نشکن، و چکشخوار بکار می رود. همچنین برای اصلاح و تعمیر آنها و اتصالشان به فولاد مناسب است. رسوبگذاری بر روی چدن سرد و یا پیشگرم (بسیار کم) انجام شده است. این الکترود نسبت به الکترودهای نیکل خالص فلز جوشی قوی تر با مقاومت به ترک سرد بالاتر دارد. OK NiFe-CI-A بخصوص برای جوشهایی با سیکل کاری بالا در چدن نشکن و همچنین جوشکاری چدن خاکستری با افزایش محتوی در سولفور و فسفر مناسب است. کاربرد آن در تعمیر بدنه پمپ ها، قطعات سنگین ماشین ها، دندانه های چرخ دنده، فلنج ها و قرقره ها است.

الکترود ایساب OK92.58

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده